Ta witryna przechowuje pliki cookie na Twoim urządzeniu.
Możesz dowiedzieć się więcej o plikach cookie, z których korzystamy Polityka prywatności.
Top
360onlineprint wdrożył kilka środków fizycznych, elektronicznych i proceduralnych w celu ochrony prywatności użytkownika przy jednoczesnym zachowaniu jego danych osobowych.
1. OŚWIADCZENIE O OCHRONIE PRYWATNOŚCI

360onlineprint jest zastrzeżonym znakiem towarowym, pod którym działa spółka handlowa Binary Subject, S.A. z siedzibą w Hipólito Center Park, Fração F, 2.º A, Bairro Arenes, 2560-628, Torres Vedras.

Dla 360onlineprint ważna jest prywatność Twoich danych. Dlatego też doceniamy zaufanie, jakim nas Państwo obdarzyliście. W związku z tym 360onlineprint wdrożył różne środki fizyczne, elektroniczne i proceduralne w celu ochrony Państwa prywatności, przy jednoczesnym zachowaniu Państwa danych osobowych, jak również gwarantujemy, że Państwa dane będą przetwarzane zgodnie z ich celami i prawami ustanowionymi przez prawo, kierując się istniejącymi zasadami prawnymi w dziedzinie prywatności i ochrony danych osobowych, w szczególności przepisami rozporządzenia (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady - ogólnego rozporządzenia o ochronie danych ("PKBR") - oraz innymi mającymi zastosowanie przepisami dotyczącymi prywatności i ochrony danych, w tym przepisami krajowymi uzupełniającymi PKBR. Dlatego też stworzyliśmy niniejszą politykę prywatności, aby zapewnić, że wiesz, jakie informacje zbieramy i w jaki sposób je wykorzystujemy. Niniejsza polityka prywatności dotyczy wszystkich naszych klientów i osób odwiedzających naszą stronę internetową, zarówno tych obecnych, jak i tych z przeszłości. W związku z tym, kiedy odwiedzasz i/lub korzystasz z naszej strony internetowej, powinieneś przeczytać i zaakceptować warunki naszej Polityki Prywatności, zobowiązując się do przestrzegania jej i wszystkiego, co określono poniżej.

W niniejszej polityce prywatności wyjaśniono warunki, w jakich traktowane są wszystkie dane osobowe, które nam Państwo podają, kiedy odwiedzają Państwo i/lub korzystają z naszej strony internetowej. Wszelkie dane osobowe, których możemy zażądać od Państwa jako odwiedzających i/lub użytkowników naszej strony internetowej, będą traktowane zgodnie z polityką prywatności 360onlineprint i nie będą udostępniane osobom trzecim, z wyjątkiem przypadków określonych w tej samej polityce prywatności.

Korzystając z naszej strony internetowej, Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywanie, ujawnianie i wykorzystywanie jego danych zgodnie z postanowieniami niniejszej polityki prywatności i akceptuje jej warunki.

Niniejsza polityka prywatności nie ma zastosowania do Państwa danych osobowych, gdy stają się one widoczne dla osób trzecich w związku z udostępnianiem danych osobowych, które są ujawniane podczas korzystania z niektórych funkcji oferowanych przez naszą stronę internetową, takich jak zamieszczanie komentarzy lub wiadomości na stronie internetowej. W związku z tym, jeżeli komentarz lub wiadomość Użytkownika zawiera dane osobowe i jest publikowana przez Użytkownika na publicznie dostępnej stronie, dane te mogą być odnotowane przez osoby trzecie i w konsekwencji Użytkownik może otrzymywać od nich niechciane wiadomości. Treści lub dane, które Użytkownik przesyła na naszą stronę internetową, które są widoczne dla osób trzecich, nie są uważane za dane osobowe podlegające niniejszej polityce prywatności i podlegają polityce prywatności osób trzecich. Użytkownik powinien zawsze zachować ostrożność przy publikacji tych danych.

360onlineprint zastrzega sobie prawo do okresowego przeglądu i modyfikacji niniejszej polityki prywatności w celu jej ulepszenia poprzez opublikowanie zmienionej wersji na swojej stronie internetowej. Zachęcamy również do okresowego sprawdzania i przeglądania niniejszej polityki prywatności, tak abyś wiedział o wprowadzonych zmianach.

360onlineprint informuje, że akceptując niniejszą politykę prywatności, akceptują Państwo również politykę prywatności innych krajów, w których 360onlineprint działa w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Należy również pamiętać, że treść polityki prywatności wszystkich stron internetowych krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w tym obecnych, jest całkowicie zbieżna i różni się tylko w języku, w którym są one prezentowane. Niemniej jednak, w przypadku rozbieżności pomiędzy polityką prywatności różnych krajów, w których działa, 360onlineprint informuje, że wersja portugalska powinna mieć pierwszeństwo.

2. KONTROLER DANYCH

Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych swoich klientów i/lub potencjalnych klientów jest Podmiot Binarny, S.A., zarejestrowany w Biurze Rejestru Handlowego z niepowtarzalnym numerem rejestracyjnym i osobą prawną 509.980.422. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych, prosimy o kontakt za pomocą następujących środków: Adres: Hipólito Center Park, Fração F, 2.º A, Bairro Arenes, 2560-046 Torres Vedras Telefon : [●] Email : privacy.pl@360onlineprint.com

3. DANE OSOBOWE, OSOBY, KTÓRYCH DANE OSOBOWE DOTYCZĄ ORAZ KATEGORIE DANYCH OSOBOWYCH
3.1. Czym są dane osobowe?

Zgodnie z warunkami RGPD, Danymi osobowymi są wszelkie informacje, o jakimkolwiek charakterze i na jakimkolwiek nośniku, odnoszące się do zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Osobę uznaje się za możliwą do zidentyfikowania, jeżeli można ją zidentyfikować bezpośrednio lub pośrednio, na przykład za pomocą jej nazwiska, numeru identyfikacyjnego, danych dotyczących lokalizacji, identyfikatora elektronicznego lub innych elementów umożliwiających identyfikację tej osoby fizycznej.

3.2. Kim są osoby, których dane dotyczą?

Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy danych osobowych, które otrzymujemy w ramach naszych relacji biznesowych z klientami, potencjalnymi klientami lub dostawcami, w ramach zgodności z obowiązującymi zobowiązaniami prawnymi, jak również danych osobowych użytkowników naszej witryny.

3.3. Jak gromadzimy i jakie kategorie danych osobowych przetwarzamy?

W tej części polityki prywatności, 360onlineprint zamierza opisać kategorie informacji zbieranych przez Ciebie.

Informacje zbierane automatycznie przez 360onlineprint:
Za każdym razem, gdy odwiedzasz naszą stronę internetową, automatycznie gromadzimy informacje dotyczące Twoich transakcji i Twojego korzystania z tej samej strony internetowej.

Jeśli jesteś zarejestrowanym klientem 360onlineprint lub jeśli korzystasz z edytora produktu, dane zbierane automatycznie zostaną dołączone do Twoich danych osobowych.

Celem tego zbierania informacji jest przeprowadzenie wewnętrznych badań prowadzonych przez 360onlineprint w celu poznania interesów i preferencji użytkowników, aby lepiej zrozumieć ich potrzeby i priorytety, a tym samym poprawić jakość świadczonych usług. 360onlineprint może również wykorzystywać te informacje do przekazywania wiadomości z platformy, promocji, zniżek i innych informacji, które są uważane za interesujące dla użytkownika.

Automatycznie zbierane informacje:
Użytkownik może przekazać nam pewne informacje umożliwiające identyfikację osoby, gdy

 • Zarejestruj się na konto 360onlineprint;
 • Skorzystaj z edytora produktu;
 • Zamów produkty lub bony upominkowe;
 • Poproś o pomoc techniczną dla klienta lub wyślij nam jakąkolwiek inną wiadomość;
 • Weź udział w loteriach lub konkursach;
 • Zapisujesz się, aby otrzymywać oferty specjalne lub je otrzymujesz;
 • Zapisz się, aby otrzymywać biuletyny, powiadomienia e-mail i oferty specjalne;
 • Odpowiada na zapytania;
 • Wypełnij umowę przedstawicielską 360onlineprint;
 • Wypełnij nasze nowe broszury dla klientów;
 • Inne sytuacje, w których Użytkownicy dobrowolnie i spontanicznie przekazują swoje dane osobowe do 360onlineprint;

Wszystkie dane niezbędne do formalizacji, realizacji i zarządzania zleconymi usługami mogą być gromadzone, w tym, ale nie wyłącznie:

 • Dane kontaktowe: nazwa; adres; adres; e-mail; telefon/mobilny; adres rozliczeniowy; adres wysyłki;
 • Dane osobowe: numer karty obywatela/identyfikacyjnej; numer podatnika; dane konta bankowego; stan cywilny; zawód; jednostka zatrudnienia;
 • Dane identyfikacyjne: numer klienta; numer umowy;
 • Historia klienta: wskaźnik zadowolenia klienta; świadczone usługi; świadczone usługi lokalne; historia zakupów i płatności;
 • Inne: szczegóły dotyczące urządzeń; adresy IP;
 • Należy pamiętać, że użytkownik może również przekazać nam te informacje o innych osobach, w tym ich adresy e-mail i numery telefonów, w przypadku wysłania produktu pocztą elektroniczną do znajomego, przesłania go na stronę internetową lub do naszych promocji, lub zakupu produktów poprzez wprowadzenie informacji o znajomym.

Cookies:
Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie i inne pliki podobne do plików cookie w celu poprawy jakości strony internetowej i świadczonych na Państwa rzecz usług. Pliki cookie używane przez 360onlineprint na wszystkich jej stronach internetowych nie gromadzą danych osobowych, które pozwalają na identyfikację użytkownika, zachowując jedynie informacje ogólne, a mianowicie formę i/lub miejsce dostępu użytkownika oraz sposób, w jaki strony internetowe są wykorzystywane. Pliki cookie przechowują wyłącznie informacje związane z preferencjami Użytkownika. Pliki cookie wykorzystywane przez naszą stronę internetową zostały opisane poniżej:

 1. Ciasteczka stałe: Są to pliki cookie, które są zapisywane w przeglądarce Państwa elektronicznych urządzeń dostępowych (komputer, telefon komórkowy i tablet) i są używane przy każdej kolejnej wizycie na stronie 360onlineprint. Są one zazwyczaj wykorzystywane do kierowania nawigacji do zainteresowań użytkownika, co pozwala nam na świadczenie bardziej spersonalizowanych usług;
 2. Pliki cookie sesji: Są to tymczasowe pliki cookie, które pozostają w pliku cookie przeglądarki do momentu opuszczenia strony internetowej, więc nie ma rejestracji na dysku twardym użytkownika. Informacje zbierane przez te pliki cookie służą do analizy schematów ruchu na stronie, co pozwala nam na identyfikację problemów i zapewnienie lepszych wrażeń podczas przeglądania stron;
 3. Pliki cookie do analizy: Są to pliki cookie, które nie gromadzą ani nie przechowują danych osobowych użytkownika (np. nazwiska lub adresu) i dlatego nie mogą być używane do identyfikacji użytkownika. Wręcz przeciwnie, składają się one z plików cookie, które umożliwiają ilościowe określenie liczby użytkowników oraz przeprowadzenie pomiaru i analizy statystycznej sposobu korzystania przez użytkowników z oferowanych usług. Dzięki temu 360onlineprint może analizować nawigację na swojej stronie internetowej, w celu poprawy zaopatrzenia w produkty lub usługi, które Państwu oferujemy.

Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie używanych przez 360onlineprint, radzimy przeczytać naszą Politykę dotyczącą plików cookie.

3.4. W jaki sposób wykorzystujemy Państwa dane?

Rejestrując się jako Użytkownik, Użytkownik upoważnia 360onlineprint do wykorzystania danych osobowych, które zostały mu przekazane:

 • Zaproponuj funkcje i funkcjonalność strony internetowej;
 • Zaspokajanie próśb Użytkownika o produkty i usługi;
 • Wynagrodzenie za dochody uzyskane za pomocą modelu 360onlineprint (model prowizji);
 • Komunikowanie się z Użytkownikiem o statusie jego zamówień i innych próśb o informacje związane z naszymi produktami i usługami;
 • Wyślij Użytkownikowi informacje o naszych produktach i usługach;
 • Wewnętrzne cele biznesowe, takie jak analiza danych, audyty itp;
 • Pomoc 360onlineprint, aby utworzyć bardziej odpowiednie treści dla użytkownika;
 • Informowanie Użytkownika o wynikach loterii, konkursów i innych promocji;

360onlineprint używa adresu e-mail podanego przez Ciebie do komunikowania się z Tobą na temat Twojego konta i wysyłania pewnych wiadomości ostrzegawczych, jak również do wysyłania od czasu do czasu wiadomości marketingowych i powiadomień. Możesz zrezygnować z subskrypcji z komunikacji na swoim koncie klikając na link rezygnacji z subskrypcji znajdujący się w stopce wszystkich wiadomości e-mail 360onlineprint.

Rezygnacja z otrzymywania wiadomości od 360onlineprint nie będzie już dłużej otrzymywać wszystkich naszych informacji o naszych produktach i usługach, wynikach naszych loterii, konkursach i promocjach, ale, tymczasowo, mogą Państwo nadal otrzymywać wiadomości e-mail dotyczące Państwa konta klienta w 360onlineprint, w szczególności dotyczące rabatów związanych z wartością dokonanych zakupów lub czasem, w którym mają Państwo konto w 360onlineprint. Ta funkcja jest sprawdzana i wkrótce, gdy tylko zrezygnujesz z subskrypcji, nie będziesz już otrzymywać żadnych informacji od 360onlineprint.

Użytkownicy 360onlineprint mogą polecić znajomym/rodzinie otrzymywanie wiadomości od 360onlineprint. 360onlineprint zastrzega sobie prawo do wykorzystania danych referencyjnych dostarczonych przez osobę polecającą do celów marketingowych, o ile nie zezwolono inaczej.

Będziemy wykorzystywać informacje nieosobiste do monitorowania korzystania i działania strony internetowej, aby dowiedzieć się więcej o tym, jak ludzie korzystają z tej strony internetowej i w ten sposób ulepszyć nasze produkty i usługi, a także znacząco poprawić komfort korzystania z naszej strony internetowej.

4. PODSTAWĘ I CZAS TRWANIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
4.1. Na jakiej podstawie 360onlineprint może traktować Państwa dane osobowe?

Ogólnie rzecz biorąc, zbierane dane osobowe są przeznaczone do zarządzania stosunkiem umownym, świadczenia usług objętych umową, adekwatności naszych usług do Państwa potrzeb i zainteresowań oraz do tego, abyśmy mogli informować Państwa o naszych wydarzeniach i naszych usługach/produktach.

Zgodnie z warunkami PKBR przetwarzanie danych osobowych musi mieć podstawę prawną, która legitymizuje takie przetwarzanie, którym może być między innymi:

 • Zgoda: gdy masz wyraźną zgodę - pisemną, ustną lub poprzez zatwierdzenie opcji - i uprzednią zgodę, a zgoda ta jest wolna, świadoma, konkretna i jednoznaczna. Przykładem może być zgoda na wysyłanie bezpośrednich wiadomości marketingowych, profilowanie, nagrywanie rozmów;
 • Wykonanie umowy i należyta staranność przed zawarciem umowy: w przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia, wykonania i zarządzania umową zawartą z 360onlineprint, np. w celu korzystania ze strony internetowej, wniosków o udzielenie informacji, przygotowania propozycji usług, świadczenia usług, zarządzania kontaktami/zastępstwami, fakturowania/odbioru/płatności;
 • Zgodność z obowiązkami prawnymi: w przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych jest konieczne do wypełnienia obowiązku prawnego, któremu podlega 360onlineprint, takiego jak przekazywanie danych organom ścigania, sądowym, podatkowym lub regulacyjnym;
 • Uzasadniony interes: gdy przetwarzanie danych osobowych odpowiada uzasadnionemu interesowi Głębokiej Ligi lub stron trzecich, takiemu jak poprawa jakości usług, wykrywanie oszustw, gdy przyczyny ich wykorzystania muszą mieć pierwszeństwo przed prawami podmiotu danych.
4.2. Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Przetwarzamy i przechowujemy Państwa dane osobowe w zakresie niezbędnym do wypełnienia naszych zobowiązań umownych i prawnych. Istnieją przypadki, w których prawo wymaga przetwarzania i przechowywania danych przez minimalny okres, a mianowicie przez 10 lat w przypadku danych wymaganych do celów informacyjnych dla organu podatkowego, do celów księgowych, podatkowych lub handlowych. W innych przypadkach przechowujemy Państwa dane tylko tak długo, jak jest to konieczne do celu, dla którego zostały zgromadzone lub, jeśli w ogóle, tak długo, jak jest to dozwolone przez Krajową Komisję Ochrony Danych (CNPD). Po osiągnięciu maksymalnego okresu przechowywania Państwa dane osobowe będą nieodwracalnie anonimizowane (dane anonimowe mogą być przechowywane) lub zniszczone w bezpieczny sposób.

Jednakże w przypadku braku szczególnego obowiązku prawnego dane będą przetwarzane jedynie przez okres niezbędny do osiągnięcia celów, dla których zostały zebrane i zachowane oraz zawsze zgodnie z prawem, wytycznymi i decyzjami CNPD. W kontekście nagrywania rozmów i zgodnie z autoryzacją regulacyjną, 360onlineprint będzie przechowywał nagrania na dowód transakcji handlowej i komunikacji w kontekście stosunku umownego przez okres ważności umowy uzgodniony między stronami plus okres przedawnienia i wygaśnięcia, który wynosi 6 miesięcy.

360onlineprint może również nagrywać i zatrzymywać rozmowy w celu monitorowania jakości usług i na podstawie zgody Klienta, ale w tym celu rozmowy będą zatrzymywane tylko przez maksymalny okres 30 dni.

W odniesieniu do nadzoru wideo swoich pomieszczeń, 360onlineprint będzie przechowywał nagrania obrazu i związane z nimi dane osobowe tylko przez maksymalny okres 30 dni.

360onlineprint może przechowywać inne dane osobowe przez okres dłuższy niż czas trwania stosunku umownego, albo na podstawie Państwa zgody, albo w celu zapewnienia praw lub obowiązków związanych z umową, albo dlatego, że mają Państwo uzasadnione interesy, na których można je oprzeć, ale zawsze na okres ściśle niezbędny do osiągnięcia odpowiednich celów i zgodnie z wytycznymi i decyzjami CNPD.

5. DZIELENIE SIĘ DANYMI OSOBOWYMI
5.1. Komu udostępniamy Państwa dane osobowe?

Co do zasady, 360onlineprint nie udostępnia Państwa danych osobowych innym osobom lub firmom niepowiązanym bez Państwa zgody. 360onlineprint dostarcza jednak dane swoim agentom i dostawcom usług oraz innym zaufanym dostawcom usług w ograniczonych celach, takich jak:

 • Realizacja zamówień klientów i obsługa transakcji kartami kredytowymi;
 • Oferta niektórych produktów i usług;
 • Świadczenie usług w zakresie obsługi klienta;;
 • Zarządzanie informacjami w naszym imieniu;
 • Poprawę charakterystyki i funkcjonalności strony internetowej.

W takich przypadkach wymagamy, aby osoby te zobowiązały się do wykorzystania danych wyłącznie do celów, dla których je udostępniamy i zgodnie z naszą polityką prywatności. Partnerzy są prawnie i umownie zobowiązani do przestrzegania polityki prywatności 360onlineprint.

Rejestrując się na stronie internetowej, rejestrując się na potrzeby promocji (np. loterii lub konkursu) lub usługi, które świadczymy wraz z osobą trzecią, Użytkownik wyraża zgodę na udostępnianie danych (takich jak imię i nazwisko, adres e-mail i aktywność konta) takim osobom trzecim, pod warunkiem, że jest to należycie upoważnione przez Użytkownika.

360onlineprint zapewnia swoim dostawcom imię i nazwisko oraz miasto/dzielnica/kraj zamieszkania klientów 360onlineprint, którzy zakupili produkty 360onlineprint od tego dostawcy. 360onlineprint może również ujawnić dane klienta (w tym nazwę użytkownika, adresy, numer telefonu i aktywność konta) w każdym przypadku, gdy według własnego uznania uzna, że takie ujawnienie jest konieczne lub właściwe dla:

 • Przestrzegać prawa;
 • Przestrzegać wezwań do stawiennictwa, nakazów sądowych, nakazów sądowych, dochodzeń rządowych lub innych aktów prawnych;
 • Egzekwowanie lub egzekwowanie warunków któregokolwiek z naszych Użytkowników lub umów licencyjnych;
 • Prowadzić dochodzenia lub odpowiadać na zarzuty oszustwa, naruszenia praw własności intelektualnej lub innych nielegalnych działań;
 • Prowadzenie dochodzeń w przypadkach nadużyć finansowych lub podobnych zarzutów;
 • Chronić prawa, własność lub bezpieczeństwo 360onlineprint i naszych Użytkowników lub osób trzecich;
 • Chronić operacje 360onlineprintine;
 • Pozwól, aby 360onlineprint uruchomił dostępne środki zaradcze lub ograniczył szkody, jakie może ponieść;

Możesz uzyskać dostęp do stron internetowych osób trzecich bezpośrednio z naszej strony internetowej. Niniejsza polityka prywatności nie ma jednak zastosowania, gdy Użytkownik uzyskuje dostęp do stron internetowych osób trzecich. 360onlineprint nie może kontrolować, w jaki sposób osoby trzecie wykorzystują dane osobowe, które im udostępniasz, dlatego też należy dokładnie zapoznać się z polityką prywatności odwiedzanej strony internetowej osoby trzeciej przed jej wykorzystaniem lub ujawnieniem danych osobowych dostawcy usług.

W ramach 360onlineprint, pracownicy, którzy potrzebują swoich danych, aby spełnić zobowiązania umowne/przedumowne i prawne, mają dostęp do Twoich danych.

360onlineprint może również przetwarzać dane poza Portugalią i Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG), gdzie przepisy o ochronie danych mogą zapewniać mniejszą ochronę niż w Portugalii i EOG. Jednakże, będą Państwo korzystać z mechanizmów bezpieczeństwa opisanych poniżej.

6. BEZPIECZEŃSTWO

Za każdym razem, gdy otwierasz konto na stronie 360onlineprint, jesteś proszony o wybranie hasła w celu zapewnienia ochrony Twoich danych, jak również o podanie adresu e-mail.

Użytkownik jest odpowiedzialny za zachowanie poufności swojego hasła i konta Użytkownika, a także za wszelkie czynności wykonywane przy użyciu swojego hasła lub konta Użytkownika. Użytkownik może zmieniać swoje hasło dowolną ilość razy, postępując zgodnie z instrukcjami przedstawionymi w tym celu w swojej strefie osobistej.

Użytkownik zobowiązuje się do

 1. Niezwłocznie powiadomić 360onlineprint o każdym nieautoryzowanym użyciu konta użytkownika lub innym naruszeniu bezpieczeństwa;
 2. Upewnij się, że konto użytkownika zostało zamknięte na koniec każdej sesji.

360onlineprint nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z nieprzestrzegania przez Użytkownika niniejszej klauzuli.

6.1. W jaki sposób zapewniamy bezpieczeństwo Państwa danych osobowych?

Przy zamawianiu lub uzyskiwaniu dostępu do informacji o koncie, stosujemy odpowiednie i ogólnie przyjęte techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu ochrony wszystkich gromadzonych przez nas informacji o użytkowniku.

Ponadto, jak wspomniano powyżej, dane na koncie Użytkownika 360onlineprint są chronione hasłem w celu zapewnienia prywatności i bezpieczeństwa Użytkownika. Użytkownik musi zawsze podejmować działania w celu ochrony poufności wybranego przez siebie hasła, aby zapobiec nieupoważnionemu dostępowi do swojego hasła i do swojego komputera.

Użytkownik może zdecydować się nie podawać 360onlineprint pewnych informacji, ale może to spowodować niemożność korzystania z niektórych funkcji naszej strony internetowej, ponieważ takie informacje mogą być niezbędne dla Użytkownika:

 1. Zarejestruj się jako członek;
 2. Weź udział w konkursie, promocji, ankiecie lub loterii;
 3. Zadaj pytanie;
 4. Lub rozpocząć inne transakcje na naszej stronie internetowej.

Ponadto funkcja 360onlineprint zapobiega nieupoważnionemu dostępowi lub ujawnieniu danych poprzez zastosowanie różnych środków bezpieczeństwa, w tym szyfrowania i narzędzi uwierzytelniania, w celu ochrony i utrzymania bezpieczeństwa, integralności i dostępności danych osobowych użytkownika. Podkreślamy następujące działania:

 1. Środki bezpieczeństwa fizycznego:
  1. Ochrona obiektu: Wejście do obiektów (w tym podwykonawców) jest ograniczone do pracowników oraz, w wyjątkowych przypadkach, do osób odpowiednio upoważnionych przez 360onlineprint.
  2. Kamery nadzoru wideo, zapewniające fizyczne bezpieczeństwo pracowników i dokumentów;
  3. Istnieje polityka ochrony danych, zapisana w 360onlineprint Code of Conduct, która ma zastosowanie do wszystkich pracowników.
 2. Logiczne środki bezpieczeństwa:
  1. Dostęp do systemów komputerowych jest chroniony loginem i hasłem, z różnymi poziomami bezpieczeństwa i musi być okresowo zmieniany;
  2. Cała sieć komputerowa 360onlineprint jest chroniona przez oprogramowanie antywirusowe, zapory ogniowe i monitorowanie zainstalowanego oprogramowania;
  3. Stosowanie oświetlenia półprzewodnikowego w domenie;
  4. Wykorzystanie technologii szyfrowania przy gromadzeniu lub przekazywaniu poufnych danych.
7. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

360onlineprint, zgodnie z przepisami RGPD, gwarantuje osobom, których dane osobowe dotyczą, następujące prawa:

 1. Prawo dostępu: prawo do uzyskania informacji o tym, które dane osobowe są przetwarzane, jakie są cele przetwarzania, jakie są między innymi okresy przechowywania.
 2. Prawo do sprostowania: prawo do żądania sprostowania nieprawidłowych danych osobowych lub żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, takich jak adres, NIF, e-mail, kontakty telefoniczne lub inne.
 3. Prawo do zapomnienia: prawo do uzyskania zapomnienia Twoich danych osobowych, o ile nie ma uzasadnionych podstaw do ich zachowania, np. w przypadkach, w których 360onlineprint jest zobowiązany do zatrzymania danych w celu wypełnienia obowiązku prawnego lub z powodu toczącego się postępowania sądowego.
 4. Prawo do Przenośności: prawo do otrzymywania danych, które nam przekazałeś w formacie cyfrowym, w formacie aktualnego użytku i automatycznego odczytu.
 5. Prawo do ograniczenia: prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w formie: (i) zawieszenie przetwarzania lub (ii) ograniczenie zakresu przetwarzania do pewnych kategorii danych lub celów przetwarzania.
 6. Prawo do wycofania zgody lub prawa do sprzeciwu: prawo do sprzeciwienia się lub wycofania zgody w dowolnym momencie na przetwarzanie danych oparte wyłącznie na takiej zgodzie, np. w przypadku przetwarzania danych do celów marketingowych, pod warunkiem, że nie istnieją uzasadnione interesy, które przeważają nad ich interesami, prawami i wolnościami, np. obrona prawa w postępowaniu sądowym.
 7. Prawo do złożenia skargi: prawo do złożenia skargi do krajowego organu nadzorczego, CNPD.

W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z niniejszą Polityką Prywatności, jak również z korzystaniem z wyżej wymienionych praw (na przykład dotyczących rodzaju przechowywanych danych lub jeśli chcesz uzyskać kopię, poprosić o usunięcie lub modyfikację takich danych), należy skontaktować się z nami na adres e-mail privacy.pl@360onlineprint.com .

Po otrzymaniu dokumentów potwierdzających tożsamość Użytkownika, przekażemy Ci dane, a Użytkownik może zażądać usunięcia, poprawienia lub zmiany wszystkich lub jakichkolwiek danych.

O ile nie określono inaczej, aktualna polityka prywatności 360onlineprint ma zastosowanie do wszystkich informacji, które 360onlineprint przechowuje o Tobie i Twoim koncie.